Provozovate restauraci na tzv. osobu neboli čistě na živnostenské oprávnění osoby samostatně výdělečně činné není v dnešní turbulentní době moc prozíravé. Proto stále více restauratérů a hospodských volí raději podnikání pod firmou a zakládají nejčastěji tzv. společnost s ručením omezeným. Jak však postupovat a na kolik cenově vyjde založení “eseróčka”?

Pro založení společnosti s ručením omezeným – správná zkratka je spol. s r.o. – je potřeba provést zakladatelské právní jednání spočívající v sepsání zakladatelské listiny (v případě, že společnost zakládá pouze jedna osoba), případně v uzavření společenské smlouvy. Potvrzení listiny se činí u notáře a cenově vyjdou úkony s tímto související na částku ve výši od 3.000,- Kč dle náročnosti a požadavků na znění. Před tímto úkonem je pro jednatele vhodné obstarat si rovněž čestné prohlášení, podpisové vzory a výpis z rejstříku trestů, jenž se dokládají u notáře. Cena za výpis z rejstříku trestů je v současné době 100,- Kč.

Po zakladatelském právním jednání následuje ohlášení společnosti na živnostenském úřadě, které se provádí do 90 dnů od zakladatelského právního jednání a je zatíženo správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Živnostenskému úřadu se dokládá zakladatelská listina (resp. společenská smlouva). Rovněž je potřeba doložit výpis z katastru nemovitostí k sídlu společnosti a v případě, kdy je sídlo využíváno na základě nájemní smlouvy, tak rovněž tuto nájemní smlouvu. Výpis z katastru nemovitostí je zatížen správním poplatkem ve výši 100,- Kč. Pro urychlení lze skrze živnostenský úřad provést i daňovou registraci.

Dále je nutno otevřít pro společnost účet v bance, kde bude složen základní kapitál společnosti. Založení účtu podléhá poplatkové povinnosti dle jednotlivých sazebníků bank, případně je zproštěno poplatků. Základní jmění může být dnes klidně i deset korun.

Po absolvování výše uvedených úkonů je nutno společnost zapsat k rejstříkovému soudu, což podléhá poplatkové povinnosti ve výši 6.000,- Kč. Rychlejší variantou je provedení přímého zápisu prostřednictvím notáře. Pakl se často cena za první úkon, o kterém jsme mluvili včetně zápisu významně snižje. Celková cena za založení společnosti s r.o. se tak pohodlně vejde do deseti tisíc korun. Po tomto úkonu zbývá zapsat skutečného vlastníka do informačního systému skutečných majitelů. Návrh se rovněž provádí u rejstříkového soudu nebo prostřednictvím notáře a je zatížen poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Lze tak ale užicin i online na stránkách ministerstva spravedlnosti.

Závěrem se hodí podotknout, že časová náročnost procesu založení společnosti s ručením omezeným se pohybuje od několika málo dnů až týdnů, dle vyvinuté aktivity zakladatele.