Přišli jste na vesnici o oblíbenou hospůdku? Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) nabízí řešení. Stačí, když přemluvíte faráře, starostu nebo třeba hajného. Zákon a pozdější metodické pokyn Finanční správy vyjmul a upřesnil, že EET nepodléhá tržba v restauraci, která je provozovaná tzv. veřejně prospěšným poplatníkem.

Tedy například církví, politickou stranou, samotným obecním úřadem nebo třeba mysliveckým sdružením či dobrovolnými hasiči.

Podmínkou bude příjem jen do 175 000 korun nebo příjmu menší než 5% z celkových příjmů. První by mohl být problém, druhý v případě třeba katolické církve, která ročně inkasuje od státu přes 2,5 miliardy korun, zcela jistě nebude, a to i kdyby pod sebe vzala několik stovek malých hospod.

Veřejně prospěšným poplatníkem je ten, který v souladu se zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem neb rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Veřejnou prospěšnost vymezuje §146 NOZ a §17a zákona o daních z příjmů.

Jestli musí mát taková hospoda tvářící se jako klub EET, posoudí finanční správa. Vpřípadě klubů provozujících hostinskou a související činnost, aniž by vystupovaly jako standardní restaurační zařízení, je možné vyhodnotit povinnost evidovat tržby až v konkrétním případě a s přihlédnutím ke všem okolnostem.

“Je nutné posoudit, zda je daný klub, nálevna či podobný provoz skutečně provozován jako nepodnikatelský (může mít charakter veřejně prospěšného poplatníka, např. spolek – dříve občanské sdružení), nebo je provozován jako podnikatelská činnost.

Příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané tímto způsobem pak evidenci tržeb podléhají,” uvádí metodický pokyn Generálního finančního ředitelství.

A co vy? Jak budete řešit EET? Jaké jsou vaše zkušenosti s EET? Napište nám do komentářů nebo na mail redakce@hospodsky.cz